Krátka notifikácia: Dňa 20.1.2022 o 19:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční zas…

Dňa 20.1.2022 o 19:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva.