Mesiac: <span>január 2022</span>

 OZNAM – Daň z nehnuteľnosti a poplatok za psa na rok 2022 

 

Obec Doľany, ako správca dane upozorňuje daňovníkov , ktorí v priebehu roka 2021 nadobudli nehnuteľnosť v k.ú. Doľany kúpou, darovaním, dedením, nehnuteľnosť predali alebo darovali, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, aby najneskôr do 31.01.2022 podali na obecnom úrade priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivá na stránke obce, príp. na obecnom úrade). 

Priznanie k dani za psa vypĺňajú daňovníci, ktorí v priebehu roka 2021 nadobudli psa ako aj v prípade, že nastal zánik daňovej povinnosti (úhyn psa) tiež do 31.01.2022. 

Častá Papiernička hľadá vhodného kandidáta na pozíciu odborný kuchár

Účelové zariadenie K NR SR Častá Papiernička hľadá vhodného kandidáta na pozíciu odborný kuchár možnosť nástupu už od 1.septembra 2021 do riadneho zamestnaneckého pomeru.

Kvalifikácia – vyučený v odbore kuchár, alebo preukázateľná prax minimálne 3 roky v gastronómii.

Plat podľa rokov praxe a po priznaní osobného príplatku cca 1000,- €.

Kontakt na životopisy:

castapapiernicka@nrsr.sk

Uzávierka: 14.január 2022