Mesiac: <span>február 2022</span>

Pošta Doľany – otváracie hodiny

Pošta Doľany pri Častej

bude v dňoch

od 23.02.2022 do 25.02.2022

z dôvodu prijatých preventívnych opatrení

proti šíreniu koronavírusu

O T V O R E N Á

                          St:       15:00 – 17:00

                          Št:       12:00 – 14:00

                          Pi:       12:00 – 14:00

Najbližšia dostupná pošta Častá.

Európsky deň obetí zločinu

Policajný zbor pri príležitosti  Európskeho dňa obetí zločinu nazvaného aj Európskym dňom kriminality, obetí násilia alebo trestných činov,  ktorý si každoročne  pripomíname dňa 22. februára , upozorňuje na situácie v našom každodennom živote plnom stresu, izolácie, straty ekonomických istôt, pracovných obmedzení, kedy sa môžeme stať obeťami rôznych druhov zločinov. V Európe sa denne stane vyše 75 miliónov ľudí obeťou zločinu a problém násilia, najmä domáceho vzrástol za posledné roky o cca 30 – 40 percent. Na Slovensku pôsobí od januára 1999 Občianske združenie Pomoc obetiam násilia, ktoré je zamerané na právnu a psychologickú pomoc obetiam trestných činov rôzneho charakteru, ako napríklad domáce násilie, dopravné nehody, katastrofy a rôzne nešťastné udalosti, ale tiež na prevenciu kriminality. Pre obete zločinu je na webovej stránke http://pomocobetiam.sk/kontakt zverejnené bezplatné telefónne číslo, na ktorom sú poskytnuté základné informácie a prvá psychická pomoc či podpora. 

   Našou snahou je predchádzať a eliminovať trestnú činnosť páchanú na najzraniteľnejšej  skupine ľudí    obetiach, ktoré majú právo na prístup k službám pomoci,  na pomoc poskytovanú vybranými a školenými pracovníkmi, na bezplatné služby pomoci, na dôverný charakter služieb pomoci a  na osobnú nezávislosť v rozhodovaní. 

Ponuka práce – Častá Papiernička

Účelové zariadenie K NR SR Častá Papiernička hľadá vhodného kandidáta na pozíciu chyžná/pomocná sila s možnosť nástupu od 1. apríla 2022 na zastupovanie dlhodobej PN s perspektívou TP.

Plat podľa rokov praxe a po priznaní osobného príplatku cca 850,- €.

Kontakt na životopisy:

castapapiernicka@nrsr.sk

Uzávierka: 4.marec 2022

 

Tiež hľadáme na úsek upratovania brigádnikov študentov na rok od 1. apríla 2022 do 31. marca 2023 (soboty, nedele, letná sezóna)

hodinová mzda 5,- € plus príplatky za soboty, nedele, sviatky.

Kontakt:

castapapiernicka@nrsr.sk