Krátka notifikácia: O 10:00 príde do obce zeleninár, ktorý bude mať v ponuke konzumné zemi…

O 10:00 príde do obce zeleninár, ktorý bude mať v ponuke konzumné zemiaky 10kg v cene 0,59/kg, 50kg v cene 0,55/kg a sadbové zemiaky 10kg v cene 0,60/kg.