Európsky deň obetí zločinu

Policajný zbor pri príležitosti  Európskeho dňa obetí zločinu nazvaného aj Európskym dňom kriminality, obetí násilia alebo trestných činov,  ktorý si každoročne  pripomíname dňa 22. februára , upozorňuje na situácie v našom každodennom živote plnom stresu, izolácie, straty ekonomických istôt, pracovných obmedzení, kedy sa môžeme stať obeťami rôznych druhov zločinov. V Európe sa denne stane vyše 75 miliónov ľudí obeťou zločinu a problém násilia, najmä domáceho vzrástol za posledné roky o cca 30 – 40 percent. Na Slovensku pôsobí od januára 1999 Občianske združenie Pomoc obetiam násilia, ktoré je zamerané na právnu a psychologickú pomoc obetiam trestných činov rôzneho charakteru, ako napríklad domáce násilie, dopravné nehody, katastrofy a rôzne nešťastné udalosti, ale tiež na prevenciu kriminality. Pre obete zločinu je na webovej stránke http://pomocobetiam.sk/kontakt zverejnené bezplatné telefónne číslo, na ktorom sú poskytnuté základné informácie a prvá psychická pomoc či podpora. 

   Našou snahou je predchádzať a eliminovať trestnú činnosť páchanú na najzraniteľnejšej  skupine ľudí    obetiach, ktoré majú právo na prístup k službám pomoci,  na pomoc poskytovanú vybranými a školenými pracovníkmi, na bezplatné služby pomoci, na dôverný charakter služieb pomoci a  na osobnú nezávislosť v rozhodovaní.