Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku MŠ v Doľanoch