Obec Doľany a DHZ Doľany sa spolupodieľajú na dobrovoľnej zbierke pre Ukrajinu

Obec Doľany a DHZ Doľany sa spolupodieľajú na dobrovoľnej zbierke pre Ukrajinu, ktorú organizuje obec Budmerice. Humanitárna pomoc bude vyvezená do 2 prihraničných obcí ( Veľké Berezné a Malé Berezné) na Ukrajine.

Občania môžu prispieť materiálne – trvanlivé potraviny, zdravotnícke potreby, hygienické potreby, jednorazový riad a príbor, rýchlovarné kanvice, deky a pod.

Tovar môžete priniesť do Kultúrneho domu Juraja Fándlyho v Doľanoch  v dňoch od  1.3.2022 do 4.3. 2022 v čase od 10:00 – 12:00 a od 17:00 – 19:00.

Vopred ďakujeme za poskytnutú pomoc.