Dotácia na podporu výchovy a stravovania detí z Ukrajiny

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa,

ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“, pre účely poskytnutia finančných prostriedkov  ako dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Tlačivo vo formáte  A4:

  1. slovensko – ukrajinská verzia
  2. slovensko – anglická verzia

 

Tlačivo predkladať  obojstranne v  slovensko – ukrajinskej verzii, resp. slovensko – anglickej verzii.

cestne_vyhlasenie_SJ – AJ

cestne_vyhlasenie_SJ – UK