Krátka notifikácia: Z dôvodu mimoriadnej situácie , ktorá je na Obecnom urade a trvá, bude…

Z dôvodu mimoriadnej situácie , ktorá je na Obecnom urade a trvá, bude dnešné rokovanie OZ formou online konferencie, z ktorej sa vyhotoví zvukový záznam.