Krátka notifikácia: 11.5.2022 sa koná výlet na Turiec. Záujemcovia sa môžu prihlásit u JUD…

11.5.2022 sa koná výlet na Turiec. Záujemcovia sa môžu prihlásit u JUDr. Konopovej, PhD. najneskôr do 6.4.2022.