Vedecká súťaž Malokarpatský festival vedy a techniky a Festival 4 Živlov AMAVET 2022

Festival sa bude konať dňa 17.05. 2022.

Prihlás projekt do 13. 05. 2022 v prihlasovacom formulári prostredníctvom online registračného systému dostupného na webovej stránke http://www.festivalvedy.sk/ 

Bližšie informácie budú uvedené v pozvánke, ktorú budú distribuovať organizátori festivalu.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte organizátorov súťaže.

Plagát festival 2022

Festival pozvánka

Organizačné pokyny MFVaT a F4Ž 2022 nové