ÚPO Štefanová – záverečné stanovisko k posúdeniu strategického dokumentu