Výberové konanie na učiteľku – Materská škola Doľany