Spoločný obecný úrad-Stavebný úrad z technických príčin Z A T V O R E N Ý 27.6.2022 

Stavebný úrad, 900 86 Budmerice 534

V pondelok dňa 27.6. 2022 bude Spoločný obecný úrad-Stavebný úrad 

z technických príčin Z A T V O R E N Ý