Pozvánka na spomienkovu slávnosť Cyrila a Metoda

P O Z V Á N K A

❖ na spomienkovú slávnosť k sviatku sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 3. júla 2022 v Doľanoch ❖

15:00

  • Pobožnosť v kostolíku sv. Leonarda
  • Kladenie vencov na hroby osobností
  • Pochod obcou v sprievode dychovej hudby

16:00

Program v kultúrnom dome

  • Privítanie hos., Jozef Mruškovič, starosta
  • Odkaz sv. Cyrila a Metoda, PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
  • Veľkí ľudia z malého Ompitálu – odkaz rodáka Juraja Palkoviča, PaedDr. Miroslav Holečko
  • Panelová výstava o živote a diele Juraja Fándlyho
  • Program spríjemní ženský spevácky zbor z Dolian a dobroty miestnych gazdiniek 

Pozvanka_Spomienkova slavnost_Dolany