Oznámenie o obmedzení dopravy

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v súvislosti s dopravnými obmedzeniami v Pezinku ( Pezinok – Vinosady – Modra)

  Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, s ktorými treba počítať v plánovanom termíne od 30.06.2022 do 11.07.2022 z dôvodu recyklácie asfaltových zmesí za horúca : 

  • na úseku č.1 : cesta II/502 cca 20m za okružnou križovatkou smer obec Vinosady – vjazd do obce Vinosady,
  • na úseku č. 2: cesta II/502 výjazd z obce Vinosady – vjazd do mesta Modra.

Na uvedených úsekoch bude doprava riadená regulovčíkmi a cestná svetelná signalizácia bude naprogramovaná vždy po jednom jazdnom pruhu (v druhom jazdnom pruhu budú prebiehať stavebné práce). Uzávierky budú ponechané a riadené cestnou svetelnou signalizáciou aj počas nocí.

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a  boli obzvlášť opatrní. 

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania vyššie uvedených dopravných obmedzení. 

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v našom spoločnom záujme.

30.06.2022 – recyjklácia vozovky – médiá