Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov