Oznámenie o rozsahu výkonu starostu na r. 2022-2026