Čerpanie dovolenky – MUDr. Stanislav Kompas, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Stanislav Kompas, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Hlavná 292, 900 89 Častá  

D O V O L E N K A

Oznamujeme váženým pacientom, že v čase  

od 25.7.2022 do 5.8.2022 

budeme čerpať dovolenku.

Zastupuje 

MUDr. Eduard Hrežo,Budmerice