Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Doľany 2022