List predsedu Štatistického úradu SR v súvislosti so zmenou letného času