REFERENDUM  2023 – vydanie hlasovacieho preukazu

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

E-mail: oudolany@dolany.sk

Telef. číslo:  033/6499113