Upozornenie HaZZ na dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas sviatkov