Slávnostné udeľovanie „Ocenení za príkladnú obnovu“ – mestská veža a panský dom

Dňa 21. 12. 2022 od 16:00 v priestoroch AINovy vo Svätom Jure bude slávnostné udeľovanie

„Ocenení za príkladnú obnovu“

Za rok 2021 budú  ocenené aj dva objekty z obce Doľany.

Nominovaní vlastníci týchto objektov v Bratislavskom kraji, ktorí budú ocenení:

1/ MODRA – remeselnícky dom, dnes rodinný dom a reštaurácia Wild Kitchen (vlastníci: pán Plaštiak a pani Trelová)

2/ MODRA – vinohradnícky dom, dnes rodinný dom, Hlavná 25 (vlastníci: pán Varga a pani Pašková)

3/ DOĽANY pri Častej – mestská veža (vlastník: Obec Doľany)

4/ DOĽANY pri Častej – panský dom, dnes súkromná zbierka UHER & UHER (vlastník: pán Uher)

5/ PEZINOK – secesný meštiansky dom, dnes reštaurácia, viecha, apartmán – Dom H23 (vlastníci: pán Frič s manželkou)

6/ ZÁVOD – ľudový dom, dnes dom záhorskej ľudovej kultúry – Dom 1890 (vlastníci: pán Krajčír a pani Ďurišová)