Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 2023 v Doľanoch