Červenokamenská environmentálna cesta – hľadáme podnety na zaujímavé miesta a lokality

Milí obyvatelia Mikroregiónu Červený Kameň,

oslovujeme Vás s ponukou spolupráce na Projekte Červenokamenská environmentálna cesta. Tento projekt realizuje Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí a je podporený prostredníctvom Environmentálneho fondu. 

Zámerom projektu je nájsť v spolupráci s vami zaujímavé miesta vo vašom okolí,  ktoré by sme mohli prostredníctvom projektu zviditeľniť.

V prípade záujmu prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka. Viac o projekte na https://mck.sk/

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Dotazník TU         ( link na zverejnenie dotazníka je https://forms.gle/5ePbyfcdCGQwyx7U8 )