Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

Obec Doľany ďakuje  projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“,

Spolu sme odovzdali 45 balíčkov starším spoluobčanom.

Veríme, že pozornosť potešila a želáme pevné zdravie!