Mesiac: <span>december 2022</span>

7.12.2022 sa koná vývoz triedeného odpadu

Oznamujeme, že dňa 07.12.2022 sa koná vývoz triedeného odpadu a to plasty,  kovy a tetrapaky na ktoré Vám obec doručila žlté vrecia.

Vrecia v deň vývozu vyložte pred dom. Tento triedený odpad sa NEVÁŽI  .

 Pokiaľ máte väčšie množstvo týchto separátov, môžete použiť aj 1100 l kontajnery na stojiskách.