Kultúra

Slávnostné udeľovanie „Ocenení za príkladnú obnovu“ – mestská veža a panský dom

Dňa 21. 12. 2022 od 16:00 v priestoroch AINovy vo Svätom Jure bude slávnostné udeľovanie

„Ocenení za príkladnú obnovu“

Za rok 2021 budú  ocenené aj dva objekty z obce Doľany.

Nominovaní vlastníci týchto objektov v Bratislavskom kraji, ktorí budú ocenení:

1/ MODRA – remeselnícky dom, dnes rodinný dom a reštaurácia Wild Kitchen (vlastníci: pán Plaštiak a pani Trelová)

2/ MODRA – vinohradnícky dom, dnes rodinný dom, Hlavná 25 (vlastníci: pán Varga a pani Pašková)

3/ DOĽANY pri Častej – mestská veža (vlastník: Obec Doľany)

4/ DOĽANY pri Častej – panský dom, dnes súkromná zbierka UHER & UHER (vlastník: pán Uher)

5/ PEZINOK – secesný meštiansky dom, dnes reštaurácia, viecha, apartmán – Dom H23 (vlastníci: pán Frič s manželkou)

6/ ZÁVOD – ľudový dom, dnes dom záhorskej ľudovej kultúry – Dom 1890 (vlastníci: pán Krajčír a pani Ďurišová)

Pozvánka na spomienkovu slávnosť Cyrila a Metoda

P O Z V Á N K A

❖ na spomienkovú slávnosť k sviatku sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 3. júla 2022 v Doľanoch ❖

15:00

  • Pobožnosť v kostolíku sv. Leonarda
  • Kladenie vencov na hroby osobností
  • Pochod obcou v sprievode dychovej hudby

16:00

Program v kultúrnom dome

  • Privítanie hos., Jozef Mruškovič, starosta
  • Odkaz sv. Cyrila a Metoda, PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
  • Veľkí ľudia z malého Ompitálu – odkaz rodáka Juraja Palkoviča, PaedDr. Miroslav Holečko
  • Panelová výstava o živote a diele Juraja Fándlyho
  • Program spríjemní ženský spevácky zbor z Dolian a dobroty miestnych gazdiniek 

Pozvanka_Spomienkova slavnost_Dolany

Dopravné obmedzenie v súvislosti s konajúcim sa kultúrnym podujatím „ Modranské VínoHranie “

Policajný zbor v súvislosti s kultúrnym podujatím „ Modranské VínoHranie “ konajúcim sa v dňoch od 03.09.2021 do 04.09.2021 upozorňuje na uzávierku cesty II/502, Dukelská ulica, Modra v dňoch od 02.09.2021( štvrtok ) času 12:00 hod. do dňa 06.09.2021 ( pondelok ) času 04:00 hod. 

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali prenosné dopravné značenia, ktorými bude označený úsek uzávierky cesty II/502, Dukelská ulica, Modra. 

 V súvislosti s uvedenou uzávierkou bude doprava odklonená cez Šúrsku a Dolnú ulicu na Štúrovu ulicu. Autobusové zastávky Modra, obchodný dom a Modra, Štefánikova budú zrušené. Autobusové spoje budú zastavovať na náhradnej zástavke Modra, Šúrska ulica. Spoj linky 545 (108403/23 ) v smere z Vištuku do Modry po Šúrskej ulici nebude premávať. Spoje linky 303410 Bratislava – Myjava obslúžia zastávku Modra, Štúrova.

    Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania kultúrneho podujatia.  

Modranské VínoHranie – obmedzenie cestnej premávky