Novinky

Aktualizácia cestovných poriadkov od 14.4.2019

102423 14.4.19 – Bratislava – Dol’any – Trnava

102425 14.4.19 – Bratislava – Trstín – Chtelnica

102429 14.4.19 – Bratislava – Pezinok – Modra – Častá – Štefanová

 

102421 Bratislava – Pezinok – Zochova chata, IDS BK 540

Spoj č.1( )– s odchodom Pezinok, nám. o 4:58 hod. s príchodom Modra, Piesok, Zochova chata o 5:32 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok, nám. o 5:00 hod. s príchodom Modra, Piesok, Zochova chata o 5:34 hod.

Nový spoj č.2(X,10)– s odchodom Modra, Harmónia, Les.škola o 7:23 hod. s príchodom Modra, Štúrova ul. 7:35 hod. Spoj premáva len v dňoch školského vyučovania.

Nový spoj č.56( )– s odchodom Modra, Štúrova ul. o 11:05 hod. s príchodom Pezinok, nám. 11:21 hod.

Nový spoj č.54(X)– s odchodom Modra, Štúrova ul. o 13:15 hod. s príchodom Pezinok, TESCO 13:36 hod.

Nový spoj č.52(X)– s odchodom Modra, Piesok, Zochova chatao 18:05 hod. s príchodom Pezinok, žel.st. 18:34 hod.

102423 Bratislava – Doľany – Trnava, IDS BK 566

Nový spoj č.63(6+)– s odchodom Častá nám. o 20:44 hod. s príchodom Trnava, AS o 21:21.

102424 Bratislava-Častá-Budmerice-Cífer, IDS BK 650

Spoj 17 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:52) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:47)
Spoj 19 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:55) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:50)
Spoj 46 (Cífer, žel. st. 22:11 – Budmerice, nám. 22:30) posunutý o 2 minúty neskôr (22:13/22:32)
Spoj 48 (Cífer, žel. st. 8:26 – Budmerice, nám. 8:45) posunutý o 40 minút neskôr (9:06/9:25) a pridané pokračovanie na spoji 010559/22 do zast. Doľany
Nový spoj 51 (Budmerice, nám. 8:32 – Cífer, žel. st. 8:51) – premáva v X
Nový spoj 52 (Cífer, žel. st. 7:51 – Budmerice, nám. 8:10) – premáva v X

102425 Bratislava-Trstín-Chtelnica, IDS BK 576

Spoj č.30 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 14:41 hod.
Spoj č.32 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 15:28 hod.
Spoj č.34 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 15:41 hod.
Spoj č.36 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 16:28 hod
Spoj č.4 – pridané zastavovanie aj na zast. Vinosady, Modranská ul.

Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta !

Jarné obdobie so sebou prináša viaceré prípady vypaľovania suchej trávy a zeleného odpadu zo záhrad. Ministerstvo životného prostredia však upozorňuje, že vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu z lístia, trávy a konárov je nielen nebezpečné, ale aj nezákonné. Podľa zákona o odpadoch hrozí za takéto konanie pokuta pre občanov až do výšky 1 500 eur, pre právnické osoby od 4 000 do 350 000 eur.

Continue Reading Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta !

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku vyzýva občanov

Vážení občania,

 polícia vyzýva starších občanov k zvýšenej obozretnosti a opatrnosti, nakoľko sa v poslednom období vyskytol v okr. Pezinok opäť prípad, kedy sa páchateľ vydával v telefóne za rodinného príslušníka a týmto podvodným konaním vylákal od seniorky nemalú finančnú hotovosť.   V tejto súvislosti Vás polícia upozorňuje na telefonáty s rodinným príslušníkom (vnuk, syn, brat, synovec), ktorý si bude chcieť od Vás cez telefón požičať peniaze na konkrétny účel s tým, že si však nepríde po ne osobne, ale pošle za seba náhradu (kolegu, kamaráta, kamarátku, asistentku).

 V žiadnom prípade na takúto pomoc nepristúpte a ihneď telefonicky kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Svetový deň vody 2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2019, ktorého ústredným heslom je „Nenechať nikoho bokom“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dňa 20.03.2019 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov – zo studní (nie z vodovodnej siete!)na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.Continue Reading Svetový deň vody 2019