Novinky

Slovak Lines – obchádzková trasa

Od 27.11.2020 (piatok od 22:00) do 30.11.2020 (pondelok do 4:00)

z dôvodu uzávierky cesty II/502 medzi Bratislavou a Svätým Jurom,

budú spoje  vedené po obchádzkovej trase.

Zastávky:

– Bratislava, Vajnorský potok bude premiestnená na zastávku MHD, Rybničná

– Svätý Jur, Šúr bude zrušená bez náhrady

– Svätý Jur, Na Pažiti bude v smere do Bratislavy zrušená bez náhrady

 

Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.

Výsledky celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19, ktoré sa konalo v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 v obci 

Na odbernom mieste v Doľanoch dňa 31.10.202 vykonaných  813 odberov z toho

  • 627 odberov občanom s trvalým  pobytom  v obci
  • 186 odberov občanom  bez pobytu v obci

Na odbernom mieste v Doľanoch dňa 01.11.2020 vykonaných  93 odberov z toho

  • 71 odberov občanom s trvalým pobytom v obci
  • 22 odberov občanom bez pobytu v obci

NA  ODBERNOM  MIESTE  V DOĽANOCH   BOLO  VYKONANÝCH  

906    ODBEROV

z toho 698 odberov občanom s trvalým pobytom v obci

208 odberom občanom bez pobytu  v obci

VŠETKY  ODBERY  BOLI  NEGATÍVNE

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19

CELOPLOŠNÉ  TESTOVANIE  NA  COVID-19  V NAŠEJ  OBCI SA BUDE  KONAŤ 

V  SOBOTU  31.10.2020    NEDEĽU  1.11.2020 

OD 7:00 – 22:00

V KULTÚRNOM  DOME    J.  FÁNDLYHO

Vstup  pri Pošte  – Výstup cez terasu Kultúrneho domu 

Príchod občanov na odberné miesto podľa priloženého  abecedného harmonogramu

HARMONOGRAM Sobota

HARMONOGRAM Nedela

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID – 19- aktualizované

 

Vykurovacia sezóna

Opäť je tu jeseň. Chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

OU Doľany zatvorený

Od 12.10.2020 – 23.10.2020 bude Obecný úrad v Doľanoch z technických príčin ZATVORENÝ. Vybavíme len úmrtie.

T.č. 033/6499 257