Novinky

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Vážení občania
naša obec spolu s ďalšími susednými obcami združenými v Mikroregióne Červený Kameň, pripravuje vypracovanie nového strategického dokumentu – Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorého úlohou je naplánovať fungovanie a ďalší rozvoj obce a územia mikroregiónu.

Súčasťou je aj dotazníkový prieskum, v ktorom obyvatelia jednotlivých obcí môžu vyjadriť svoj názor, skúsenosť alebo predstavu o ďalšom smerovaní svojej obce a Mikroregiónu Červený Kameň.

Dotazník je možné vyplniť v tlačenej forme alebo elektronicky. Online formulár je dostupný na webovej stránke Vašej obce alebo na webovej stránke Mikroregiónu Červený Kameň www.mck.sk.

Link na online formulár.

Ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

Pošta Doľany – zmena  od 1.1.2021

Pošta Doľany od 1.1.2021 otvorená:

Pondelok:                       8.00 hod.         12.00 hod.

Utorok:                           8.00 hod.         12.00 hod.

Streda:                          13.00 hod.          18.00 hod.

Štvrtok:                           8.00 hod.          12.00 hod.   

Piatok:                             8.00 hod.        12.00 hod.  

Opatrenia COVID- 19 – uzatvorenie budovy Obecného úradu v Doľanoch

Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.decembra 2020, ktorým bol vyhlásený zákaz vychádzania  

a  Príkazu starostu obce č. 1 /2021 bude

OBECNÝ  ÚRAD  DOĽANY PRE VEREJNOSŤ  ZATVORENÝ   od  04.01.2021 do odvolania

Činnosť úradu bude zabezpečená pre verejnosť prostredníctvom e-mailu, telefonicky (033/ 6499 113, 

6499 257) alebo obecnou  schránkou (hnedou) na budove úradu.

                              

Ďakujeme za pochopenie.

Príkaz starostu obce 1 2021