Novinky

Dotazník – Marius Pedersen, a.s

Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie priloženého dotazníka. Vami vybrané odpovede, prosím, označte, prípadne doplňte text do voľných polí.

Ďakujeme za Váš čas strávený vyplnením dotazníka. Vaše ohodnotenie našej práce je pre nás významnou informáciou.Budeme Vám vďační aj za podnety a návrhy na zlepšenie našej činnosti.

S úctou,

Marius Pedersen, a.s.

DOTAZNIK_2018_ obcan

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných.02

Podľa aktuálneho rozhodnutia EÚ platí pre chov domácich ošípaných:

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) !

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase 7:00 – 15:00 na adrese Svätoplukova 50, 90301, Senec.

V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec –  02/45926212

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošipanych