Oznamy

Pozvánka na stretnutie starostu s obyvateľmi obce

Pozvánkana stretnutie starostu s obyvateľmi obce dňa 19.11.2019 o 17:00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Cieľom stretnutia je, zisťovanie potrieb miestnej komunity v oblasti rozvoja kultúry. 

Chceme vedieť odpoveď napríklad na nasledujúce otázky:

  • Je potrebné udržiavať naše kultúrne dedičstvo živé a funkčné? 
  • Je potrebné zrekonštruovať mestskú vežu?
  • Aké kultúrne a spoločenské akcie v našej obci chýbajú?

Príďte vyjadriť svoj názor k dianiu v obci a pomôžete tak v efektívnejšiemu vynakladaniu prostriedkov obce

Pozvánka_stretnutie

Výdaj kompostérov

Oznamujeme občanom, ktorí si ešte nevyzdvihli kompostér, že ďalší termín ich  vydávania je sobota 30.11.2019 od 9.00 hod. – 12.00 hod. v Sklade hasičskej výzbroje a výstroje (pri bytovke).

Výskyt Vrtivky orechovej v okrese Pezinok

Problematika sčernania orechov – napadnutie Vrtivkou orechovou.

V skratke – k základným príznakom napadnutia vrtivkou patria vpichy na šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok. Okolo vpichov dochádza k farebným zmenám na šupke, šupka postupne hnedne až sčerná. V miestach napadnutia pozorujeme larvy. Potom ako larvy plod opustia (padajú na zem pod orech), je možné pozorovať v šupke chodbičky, šupka mäkne a môže hniť. Šupka sa ťažko odstraňuje. V prípade skorého napadnutia sú plody scvrknuté, mäknú a opadávajú zo stromu. Ak vrtivka napadne plody neskôr, resp. tesne pred dozretím, na kvalitu jadra orecha to nemá vplyv.

Continue Reading Výskyt Vrtivky orechovej v okrese Pezinok

Správne triedenie odpadov

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu…

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Správne triedenie odpadov

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 – zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia, oznamujeme adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

e- mailová adresa: oudolany@dolany.sk

 

v listinnej forme na adresu:

Obec Doľany

Doľany č. 169

900 88  Doľany

Slovenská republika

 

Žiadosť o voľbu poštou je potrebné zaslať najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb.