Oznamy

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku vyzýva občanov

Vážení občania,

 polícia vyzýva starších občanov k zvýšenej obozretnosti a opatrnosti, nakoľko sa v poslednom období vyskytol v okr. Pezinok opäť prípad, kedy sa páchateľ vydával v telefóne za rodinného príslušníka a týmto podvodným konaním vylákal od seniorky nemalú finančnú hotovosť.   V tejto súvislosti Vás polícia upozorňuje na telefonáty s rodinným príslušníkom (vnuk, syn, brat, synovec), ktorý si bude chcieť od Vás cez telefón požičať peniaze na konkrétny účel s tým, že si však nepríde po ne osobne, ale pošle za seba náhradu (kolegu, kamaráta, kamarátku, asistentku).

 V žiadnom prípade na takúto pomoc nepristúpte a ihneď telefonicky kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

MUDr. Stanislav Kompas – Dovolenka

Oznamujeme váženým pacientom, že ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – Hlavná 292, 900 89, Častá, bude v piatok 1.3.2019 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupuje MUDr. Štinrányová, Báhoň

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných.02

Podľa aktuálneho rozhodnutia EÚ platí pre chov domácich ošípaných:

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) !

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase 7:00 – 15:00 na adrese Svätoplukova 50, 90301, Senec.

V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec –  02/45926212

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošipanych