Články

ZBER VEĽKOOBJEMNÉHO ODPADU V OBCI DOĽANY

Obec Doľany bude organizovať v obci zber veľkoobjemného odpadu pre občanov s trvalým pobytom v Doľanoch a to nasledovne:

V piatok 02.07.2021 od 14.00 hod do 19.00 hod

V sobotu 03.07.2021 od 8:00 hod do 14:00 hod

Miesto zberu: vedľa cesty na Plantovisku.

Do veľkoobjemného odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob:

  • starý nábytok: stoly, stoličky, kreslá, skrine, police …
  • sanitárna keramika: umývadla, vane, WC misy
  • ostatné: koberce, matrace, radiátory, železo, bicykle a pod.

Nábytok z dreva treba rozobrať a priviesť bez kovových častíc, skla a čalúnenia. Do veľkoobjemného kontajnera nie je dovolené dávať:

  • stavebný odpad
  • bioodpad
  • odpad zo záhrad /tráva/, sklo, papier, tetrapacky, komunálny odpad

Veľkoobjemový kontajner – haluzovina, orezy stromkov

Veľkoobjemový kontajner – drevo, drevený nábytok bez čalúnenia, skrine, police

Veľkoobjemové kontajnery – koberce, čalúnený nábytok, matrace, tvrdený plast

Kontajner – sanitárna keramika: umývadla, vane, WC misy, drobný stavebný odpad

Obecný úrad upozorňuje občanov, že objemný odpad nebude od nich prevzatý v prípade, že predali resp. kúpili nehnuteľnosť a túto potrebujú vypratať. V takomto prípade si musí občan zabezpečiť likvidáciu objemného odpadu na vlastné náklady a to platí aj v prípade, že vykonávate stavebné práce na nehnuteľnosti, rekonštrukcie, drobné stavby, udržiavacie stavebné práce. Žiadame občanov, aby odpad vozili len v určený deň a hodinu. Zber bude riadiť zamestnanec obecného úradu, prosím rešpektujte jeho pokyny.

Centrum sociálnych služieb Budmerice má voľné miesto

Centrum sociálnych služieb Budmerice má voľné miesto pre seniora, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby.

 Záujemci o poskytovanie sociálnych služieb môžu volať na tel. číslo: 0917 147 312, príp. bližšie informácie podá osobne Bc. Štefánia Rampachová – vedúca zariadenia.