Články

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

V súčasnosti je na národnej úrovni realizovaný zaujímavý projekt, ktorý má veľkú spoločenskú dôležitosť. Vychádza totiž z požiadaviek cieľových skupín i celej spoločnosti. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie služieb obetiam trestných činov, pričom veľkú pozornosť venuje aj predchádzaniu rôznej kriminality. Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a aktuálne je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. Špecifickou skupinou, ktorou sa bude projekt zaoberať, je aj mládež. Za zmienku stojí aj fakt, že ide o pilotný projekt, ktorý v takomto rozsahu doposiaľ nerealizoval žiaden členský štát EÚ. Slovenská republika má teda v tejto oblasti prvenstvo.

Continue Reading Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Obec Doľany hľadá pracovníčku

Obec Doľany hľadá pracovníčku na údržbu parkov a upratovanie verejných budov.

Nástup ihneď. Záujemcovia sa môžu hlásiť na obecnom úrade Doľany.

Aktualizácia cestovných poriadkov od 14.4.2019

102423 14.4.19 – Bratislava – Dol’any – Trnava

102425 14.4.19 – Bratislava – Trstín – Chtelnica

102429 14.4.19 – Bratislava – Pezinok – Modra – Častá – Štefanová

 

102421 Bratislava – Pezinok – Zochova chata, IDS BK 540

Spoj č.1( )– s odchodom Pezinok, nám. o 4:58 hod. s príchodom Modra, Piesok, Zochova chata o 5:32 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok, nám. o 5:00 hod. s príchodom Modra, Piesok, Zochova chata o 5:34 hod.

Nový spoj č.2(X,10)– s odchodom Modra, Harmónia, Les.škola o 7:23 hod. s príchodom Modra, Štúrova ul. 7:35 hod. Spoj premáva len v dňoch školského vyučovania.

Nový spoj č.56( )– s odchodom Modra, Štúrova ul. o 11:05 hod. s príchodom Pezinok, nám. 11:21 hod.

Nový spoj č.54(X)– s odchodom Modra, Štúrova ul. o 13:15 hod. s príchodom Pezinok, TESCO 13:36 hod.

Nový spoj č.52(X)– s odchodom Modra, Piesok, Zochova chatao 18:05 hod. s príchodom Pezinok, žel.st. 18:34 hod.

102423 Bratislava – Doľany – Trnava, IDS BK 566

Nový spoj č.63(6+)– s odchodom Častá nám. o 20:44 hod. s príchodom Trnava, AS o 21:21.

102424 Bratislava-Častá-Budmerice-Cífer, IDS BK 650

Spoj 17 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:52) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:47)
Spoj 19 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:55) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:50)
Spoj 46 (Cífer, žel. st. 22:11 – Budmerice, nám. 22:30) posunutý o 2 minúty neskôr (22:13/22:32)
Spoj 48 (Cífer, žel. st. 8:26 – Budmerice, nám. 8:45) posunutý o 40 minút neskôr (9:06/9:25) a pridané pokračovanie na spoji 010559/22 do zast. Doľany
Nový spoj 51 (Budmerice, nám. 8:32 – Cífer, žel. st. 8:51) – premáva v X
Nový spoj 52 (Cífer, žel. st. 7:51 – Budmerice, nám. 8:10) – premáva v X

102425 Bratislava-Trstín-Chtelnica, IDS BK 576

Spoj č.30 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 14:41 hod.
Spoj č.32 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 15:28 hod.
Spoj č.34 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 15:41 hod.
Spoj č.36 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 16:28 hod
Spoj č.4 – pridané zastavovanie aj na zast. Vinosady, Modranská ul.

Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta !

Jarné obdobie so sebou prináša viaceré prípady vypaľovania suchej trávy a zeleného odpadu zo záhrad. Ministerstvo životného prostredia však upozorňuje, že vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu z lístia, trávy a konárov je nielen nebezpečné, ale aj nezákonné. Podľa zákona o odpadoch hrozí za takéto konanie pokuta pre občanov až do výšky 1 500 eur, pre právnické osoby od 4 000 do 350 000 eur.

Continue Reading Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta !