Články

Obec Doľany hľadá vhodnú kandidátku na pracovnú pozíciu kuchárka v školskej jedálni 

Obec Doľany hľadá vhodnú kandidátku na pracovnú pozíciu kuchárka v školskej jedálni

Miesto výkonu práce:            Materská škola Doľany

Druh pracovného pomeru:    hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:                      január 2022

Plat:   v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Náplň práce:  Príprava a výdaj jedál pre žiakov Materskej a Základnej školy v Doľanoch

Požiadavky a výhodou je:  

–  vzdelanie v odbore kuchár

  prax

Kontakt: podatelna@dolany.sk, 033/6499 113

Obec Vinosady hľadá vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu párkar- údržbár

Obec Vinosady hľadá vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu párkar- údržbár

Miesto výkonu práce:            Obecný úrad Vinosady

Druh pracovného pomeru:    hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:       ihneď, dohoda nástupu neskôr možná

Plat:   v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Náplň práce:  starostlivosť o verejnú zeleň, zimná údržba ciest a chodníkov, drobné opravy  na budovách OcÚ

Požiadavky a výhodou je :  

–  vyučený v niektorom praktickom odbore ako napr. vodár, elektrikár, stolár a pod.

– vodičský preukaz typu „B“ 

– kuričský preukaz výhodou

Kontakt: starosta@vinosady.sk, 0905 600 807

Dopravné obmedzenie v súvislosti s konajúcim sa kultúrnym podujatím „ Modranské VínoHranie “

Policajný zbor v súvislosti s kultúrnym podujatím „ Modranské VínoHranie “ konajúcim sa v dňoch od 03.09.2021 do 04.09.2021 upozorňuje na uzávierku cesty II/502, Dukelská ulica, Modra v dňoch od 02.09.2021( štvrtok ) času 12:00 hod. do dňa 06.09.2021 ( pondelok ) času 04:00 hod. 

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali prenosné dopravné značenia, ktorými bude označený úsek uzávierky cesty II/502, Dukelská ulica, Modra. 

 V súvislosti s uvedenou uzávierkou bude doprava odklonená cez Šúrsku a Dolnú ulicu na Štúrovu ulicu. Autobusové zastávky Modra, obchodný dom a Modra, Štefánikova budú zrušené. Autobusové spoje budú zastavovať na náhradnej zástavke Modra, Šúrska ulica. Spoj linky 545 (108403/23 ) v smere z Vištuku do Modry po Šúrskej ulici nebude premávať. Spoje linky 303410 Bratislava – Myjava obslúžia zastávku Modra, Štúrova.

    Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania kultúrneho podujatia.  

Modranské VínoHranie – obmedzenie cestnej premávky

Upozornenie – zámerné uvoľňovanie skrutiek na kolesách

V okrese Pezinok  boli v ostatnom  období  zaznamenané  ojedinelé  prípady uvoľnenia  skrutiek/matíc  zabezpečujúcich uchytenie diskov kolies k podvozkovej sústave osobných motorových vozidiel. Prevažná časť prípadov bola zaznamenaná v obvode mesta Modra. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku upozorňuje vodičov, aby pred jazdou okrem  bežnej  kontroly celkového technického  stavu vozidla, venovali pozornosť            aj prevereniu aktuálneho uchytenia diskov všetkých kolies.

Dôslednou kontrolou vozidla pred jazdou môžete predísť prípadnej dopravnej nehode spôsobenej zhoršeným technickým stavom vozidla.  

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v našom spoločnom záujme.

PZ – upozornenie na uvoľňovanie skrutiek na kolesách automobilov.

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

Milí rodičia,

od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
  • dotáciu môže poberať dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Dotácia na stravu bude poskytnutá len ak predložíte jedno z nasledujúcich potvrdení:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Žiadame rodičov, ktorých sa uvedené týka, aby odovzdali úradné potvrdenia do poštovej schránky pri Obecnom úrade v Doľanoch najneskôr do 6.8.2021.