Články

Svetový deň vody 2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2019, ktorého ústredným heslom je „Nenechať nikoho bokom“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dňa 20.03.2019 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov – zo studní (nie z vodovodnej siete!)na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.Continue Reading Svetový deň vody 2019

MUDr. Stanislav Kompas – Dovolenka

Oznamujeme váženým pacientom, že ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – Hlavná 292, 900 89, Častá, bude v piatok 1.3.2019 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupuje MUDr. Štinrányová, Báhoň