Články

PIATKOVÉ LETNÉ EXKURZIE V MR ČERVENÝ KAMEŇ

14. augusta a 21. augusta  2020

14. 8. 2020 DOĽANY

1. exkurzia: Biodiverzita Arboréta v Doľanoch

15,30 – 16,00 Stretnutie účastníkov pred Kostolom sv. Kataríny, úvodné privítanie  

16,00 – 18,00 

  • terénna exkurzia, zameraná na spoznávanie rozmanitosti (biodiverzity) domácich aj cudzokrajných  drevín (spoznajte duglasku, druhy líp a javorov, cer, starý dub, bršleny, driene a ďalšie druhy drevín) 
  • zastávka pri stánku (pri Kostole sv. Leonarda), zameraná na biodiverzitu pôdneho prostredia (svet pôdnych mikroorganizmov pod mikroskopom) a na diverzitu a dynamiku abiotického  prostredia, 
  • test point – čo sme sa naučili

Exkurziu budú sprevádzať – RNDr. Jana Ružičková, PhD., Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Mgr. Peter Hanajík PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

 

21. 8. 2020 BUDMERICE 

2. exkurzia: Biodiverzita rastlín a živočíchov lesa Lindava, riečky Gidry a vodnej nádrže Budmerice

15,30 – 16,00 Stretnutie účastníkov pred vchodom do parku v Budmericiach, úvodné privítanie 

16,00 – 18,00 Terénna exkurzia s aktivitami pre účastníkov, zameraná na spoznávanie biodiverzity rastlín a živočíchov v prirodzenom prostredí (život lesa, dreviny, byliny, cicavce, plazy, obojživelníky, vtáctvo, hmyz), biotopov európskeho a národného významu, ochranu prírody a krajiny a dynamiku vývoja územia (riečka Gidra, Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina).

3. exkurzia: Biodiverzita hmyzu dubín a brehových porastov (v teréne a pod lupou) 

16,00   Stretnutie účastníkov pri drevenom prístrešku pri VN Budmerice, voľný príchod počas trvania exkurzie. 

16,00 – 18,00  Pozorovanie hmyzu biotopov dubového lesa Lindava a brehových porastov VN Budmerice a alúvia Gidry, ukážky metodík skúmania hmyzu, význam monitorovania  hmyzu, priblíženie charakteristických zástupcov hmyzu okolitých biotopov pod binokulárnou lupou.  

Exkurzie budú sprevádzať – RNDr. Jana Ružičková, PhD., Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Mgr. Marta Nevřelová, PhD. a Mgr. Juraj Litavský, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Odporúčaná výbava: vhodné terénne oblečenie aj obuv, repelent, nápoj, ďalekohľad, pero alebo ceruzka

Zmena termínu podujatia “Turistika pre všetkých”

Termín turistického podujatia “Turistika pre všetkých” sa z tradičného termínu druhej augustovej nedele, z dôvodu opatrení, ktoré zamedzujú šíreniu COVID-19, prekladá na nový termín v októbri 2020.

Presný termín bude všetkým včas oznámený.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutia v Karpatoch.

Klub slov. turistov – Klub pešej turistiky

Zmena zberu kovov

Z technických dôvodov vývozca Marius Pedersen a.s.  prekladá zber kovov zo 14.08.2020 na 18.08.2020.

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2020

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2020

Mesiac Vývoz mesačný Vývoz 2 týždňový
Január 21    8, 21
Február 18    4, 18
Marec 17    3, 17,   31
Apríl 15  15, 28
Máj 12   12, 26 
Jún 9    9, 23
Júl 7    7, 21
August 4   4, 18
September 2, 29    2, 16, 29
Október 27 13, 27
November  24 10, 24
December 21   8, 21

Vývoz triedeného odpadu na rok 2020

Mesiac Plast Papier Sklo Kovy Tetrapack
Január 3, 30 15 17 16 15
Február 27 14 28 12
Marec 26 11 13 11
Apríl 23 16 16   8
Máj 21 6 13 22   6
Jún 18 10   5    3
Júl 16 1   8   1   9
August 13   5 14   7
September 10 23   3 23   4 
Október 8   7 14   7
November 5 19   4   5   4
December 3       2 16      2

Vývoz triedeného odpadu na II.polrok 2020

Zber veľkokapacitného odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch:

piatok 10.7.2020 od 14:00 do 18:00 sobota 11.7.2020 od 8:00 do 14:00 sa uskutoční zber veľkokapacitného odpadu (stoličky, nábytok, koberce a podobne) a drobného stavebného odpadu v areály družstva v Doľanoch