Doľanské noviny

Doľanské noviny – design hlavičky

Doľanské noviny vychádzajú od roku 2011 3x ročne v náklade 600 kusov, rozsah 16 strán formátu A4 vo farebnej tlači. Periodikum vydáva obec Doľany, šéfredaktorom je Daniel Ďurďovič. Noviny sa zadarmo distribuujú do poštových schránok obyvateľom obce.

Kontaktný email: dolanskenoviny@dolany.sk

Cenník: Cenník a podmienky inzercie

Doľanské noviny – Archív výtlačkov

2022

Dolanske noviny č. 3/2022

Dolanske noviny č. 2/2022

Doľanské noviny č. 1/2022

2021

Dolanske noviny č. 2/2021

Dolanske noviny č. 1/2021

2020

Dolanske noviny č. 3/2020

Dolanske noviny č 2/2020

Dolanske noviny č 1/2020

2019

Dolanske noviny č 3/2019

Doľanské noviny č. 2/2019

Doľanské noviny č. 1/2019

2018

Doľanské noviny č. 3/2018
Doľanské noviny č. 2/2018
Doľanské noviny č. 1/2018

2017

Doľanské noviny č. 4/2017
Doľanské noviny č. 3/2017
Doľanské noviny č. 2/2017
Doľanské noviny č. 1/2017

2016

Doľanské noviny č. 4/2016
Doľanské noviny č. 3/2016
Doľanské noviny č. 2/2016
Doľanské noviny č. 1/2016

2015

Doľanské noviny č. 4/2015
Doľanské noviny č. 3/2015
Doľanské noviny č. 2/2015
Doľanské noviny č. 1/2015

2014

Doľanské noviny č. 4/2014
Doľanské noviny č. 3/2014
Doľanské noviny č. 2/2014
Doľanské noviny č. 1/2014

2013

Doľanské noviny č. 4/2013
Doľanské noviny č. 3/2013
Doľanské noviny č. 2/2013
Doľanské noviny č. 1/2013

2012

Doľanské noviny č.4/2012
Doľanské noviny č.3/2012
Doľanské noviny č.2/2012
Doľanské noviny č.1/2012
2011

Doľanské noviny č.3/2011
Doľanské noviny č.2/2011
Doľanské noviny č.1/2011