1000 míľ československých 2018

Kontrolný bod súťaže historických vozidiel bol v Doľanoch dňa 15. júna 2018.