Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda a významných dolianskych osobností 2018

Pri kostolíku sv.Leonarda, na cintoríne a v kultúrnom dome dňa 5. júla 2018 za účasti predstaviteľov Matice slovenskej a SNS.