O obci

Obec

Obec Doľany (historicky slovensky Ompitál, maďarsky Ottóvölgy, historicky Ompitál, nemecky Ottental aj Ottenthal) je malá podkarpatská obec nedaleko Častej. Nachádza sa na úpätí Malých Karpát medzi Modrou a Smolenicami. V podstate sa k nám dostanete zo všetkých svetových strán.

História obce Doľany

Už takmer pred dvesto rokmi náš národný dejateľ a miestny historik Juraj Fándly v úvode jednej zo svojich kníh napísal:

Nectí občana, že sa nechce oboznámiť s dejinami vlasti, keď by to vedel. Preto: vlasti osož, koľko len môžeš, rozprávaj mladším i mladým o pamiatke otcov, skúmaj počiatky svojho ľudu a váž si jeho dejiny.

V duchu tohto citátu sa Vám pokúsime priblížiť našu malokarpatskú obec DOĽANY.

Najstaršia písomná zmienka o poddanskej obci (usadlosti) panstva Červený Kameň je z roku 1390, kedy sa nazývala Ottenthal, čo v preklade z nemčiny znamená Ottovo údolie či údolie Ompitovo. Názov bol odvodený od mena cisára Otta II., neskôr bol poslovenčený na Ompitál a od konca 16., resp. začiatku 17. storočia sa na základe písomného privilégia udeleného uhorským kráľom Ferdinandom II. stal slávnym trhovým mestečkom na čele s richtárom a bola mu udelená obecná pečať. Už v tom čase sa každý rok v obci konalo niekoľko veľkých jarmokov.

Doľany boli pôvodne nemeckou usadlosťou, Slováci sa tu začali usádzať až v druhej polovici 16. storočia. Na vinohradníctvo zamerané mestečko patrilo pod červenokamenské panstvo Fuggerovcov a neskôr Pálffyovcov. Pred polovicou 18. storočia došlo v obci k zmene národnostných pomerov, keď slovensky hovoriace obyvateľstvo získalo prevahu. Od tejto doby sú už obecné dokumenty vedené v slovenčine a z mestečka Ottenthal sa stáva Ompitál.

V 20. storočí nastáva stavebné oživenie Dolian. Obec sa rýchlo územne rozrastá, najrýchlejšie počas celej svojej histórie. V roku 1948 bola obec z rozhodnutia Povereníctva vnútra Slovenskej republiky premenovaná na Doľany. Odtlačok obecnej pečate poddanského mestečka Ompitál, ktorý sa stal základom pre erb obce Doľany, sa nachádza na dokumente z 20. decembra 1634. Znamením pečate je sv. Leonard, svätec – patrón obce, mních, rehoľník v habite, Francúz narodený v Akvitánii. V Ompitáli sa teší veľkej úcte, na znak čoho mu Ompitálčania postavili v 15. storočí kostolík. Odvtedy sa konajú v Ompitáli púte k jeho kaplnke, v nedeľu v oktáve Nanebovstúpenia Pána. Je patrónom uväznených, pastierov a rodičiek, preto má v pečatidle atribúty putá a podkovy. Na dolianskom erbe však drží v rukách dva strapce hrozna ako hlavný atribút mestečka Ompitál.

Osobnosti

K našej histórii nesporne patria najvýznamnejšie ompitálske osobnosti Juraj Fándly a Juraj Palkovič.

Juraj Fándly sa síce narodil v Častej (21.10.1750), avšak, ako to on sám uvádza, „cíti sa byť skrz-naskrz Ompitálčanom“. Tu prežil svoju mladosť, žil tu na odpočinku a tu aj 7.3.1811 zomrel. Tento kňaz a buditeľ, regionálny historik napísal veľa kníh, ktorými sa cez miestnych kňazov a farárov prihováral k svojim rodákom . Pochovaný je na doľanskom cintoríne.

Juraj Palkovič, narodený 24.4.1763 na fare u ujca vo Veľkých Chlievanoch, sa podobne ako Fándly, cítil vždy viac Ompitálčanom a Ompitál štedro podporoval. Tento významný historik sa výrazne zaslúžil o slovenský ľud i národ ako aj o svoj Ompitál. Zomrel v Ostrihome 21.1.1835. Z Dolian pochádzali i dvaja významní misionári Štefan Zloch a Vincent Lechovič.

Viac informácií o osobnostiach v Doľanoch nájdete na stránke osobnosti v Doľanoch.

Pamätihodnosti

V obci nájdete niekoľko zachovaných pamätihodností, ktoré pripomínajú bohatú históriu Dolian. Kamenná mestská strážna veža z roku 1598 pripomína udelenie štatútu mestečka na začiatku 17. storočia. V obci sa nachádza pôvodne gotický farský kostol sv. Kataríny zo 14. storočia s tromi oltármi a organom ktorý má 1056 píšťal.

V obci sa nachádza hneď niekoľko kaplniek, z ktorých asi najzaujímavejšia je kaplnka svätého Leonarda z roku 1360 s jaskynnou časťou, ďalej sú tu kaplnky sv. Šebastiána a kaplnka sv. Urbana pod vinohradmi. Za zmienku stojí i socha Jána Nepomuckého pred obecnou farou. V Doľanoch nájdete i niekoľko rodičovských domov a pomníkov významných osobností obce, ako sú napr. rodičovský dom Juraja Palkoviča s pamätnou tabuľou, rodičovský dom Juraja Fándlyho s pamätnou tabuľou.

Viac informácií nájdete na stránke pamätihodnosti v Doľanoch.

Príroda

Viac informácií nájdete na stránke príroda v Doľanoch.

Publikácie

Viac informácií nájdete na stránke publikácie.

Súčasnosť

Ompitál trval až do roku 1948, kedy sa z Ottovho údolia teda z Ompitála stali DOĽANY.

Dnes majú Doľany 1027 obyvateľov. Obec má obecnú pečať, vlajku a erb obce. Pri ich registrácii sa vychádzalo z histórie, preto erb obce bol zaregistrovaný takto: V striebornom štíte stojí sv.Leonard so zlatou svätožiarou okolo hlavy, v čiernom habite, držiac v oboch rukách po veľkom modrom strapci hrozna so zlatým listom. Vlajka obce pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, čiernej , žltej a modrej.

erb obce dolanyErb obce Doľany

Súčasný život v obci sa do podvedomia širokého okolia dostáva aj vďaka našim súčasným umelcom a podnikateľom.V ostatných dvoch rokoch boli o Doľanoch vydané dve publikácie, ktoré podrobnejšie približujú minulosť našej obce.

Dnešok je znamením pokroku v každej oblasti, v komunikácii, v získavaní informácií, v cestovaní, v nakupovaní atď. Preto sme sa rozhodli vstúpiť do elektronického sveta a pomocou tejto webovej stránky byť Vaším sprievodcom Ompitálskych dejín a Doľanskej súčasnosti.

Tabuľka – Základné údaje o Doľanoch

Starosta: Jozef Mruškovič
Prvá písomná zmienka: v roku 1390
Rozloha: 2255 ha
Počet obyvateľov: 1075
Región: Malokarpatský
Okres: Pezinok
Samosprávny kraj: Bratislavský
GPS súradnice obce: 48.415295, 17.379350

 

Mapa

Viac informácií nájdete na stránke mapa.