O obci

Obec

Obec Doľany (historicky slovensky Hompitál aj Ompitál, maďarsky Ottóvölgy, historicky Ompitál, nemecky Ottental aj Ottenthal) je malá podkarpatská obec nedaleko Častej. Nachádza sa na úpätí Malých Karpát medzi Modrou a Smolenicami. V podstate sa k nám dostanete zo všetkých svetových strán.

História obce Doľany

Už takmer pred dvesto rokmi náš národný dejateľ a miestny historik Juraj Fándly v úvode jednej zo svojich kníh napísal:

Nectí občana, že sa nechce oboznámiť s dejinami vlasti, keď by to vedel. Preto: vlasti osož, koľko len môžeš, rozprávaj mladším i mladým o pamiatke otcov, skúmaj počiatky svojho ľudu a váž si jeho dejiny.

V duchu tohto citátu sa Vám pokúsime priblížiť našu malokarpatskú obec DOĽANY.

Najstaršia písomná zmienka o poddanskej obci (usadlosti) panstva Červený Kameň je z roku 1390, kedy sa nazývala Ottenthal, čo v preklade z nemčiny znamená Ottovo údolie či údolie Ompitovo. Názov bol odvodený od mena cisára Otta II., neskôr bol poslovenčený na Ompitál a od konca 16., resp. začiatku 17. storočia sa na základe písomného privilégia udeleného uhorským kráľom Ferdinandom II. stal slávnym trhovým mestečkom na čele s richtárom a bola mu udelená obecná pečať. Už v tom čase sa každý rok v obci konalo niekoľko veľkých jarmokov.

Doľany boli pôvodne nemeckou usadlosťou, Slováci sa tu začali usádzať až v druhej polovici 16. storočia. Na vinohradníctvo zamerané mestečko patrilo pod červenokamenské panstvo Fuggerovcov a neskôr Pálffyovcov. Pred polovicou 18. storočia došlo v obci k zmene národnostných pomerov, keď slovensky hovoriace obyvateľstvo získalo prevahu. Od tejto doby sú už obecné dokumenty vedené v slovenčine a z mestečka Ottenthal sa stáva Ompitál.

V 20. storočí nastáva stavebné oživenie Dolian. Obec sa rýchlo územne rozrastá, najrýchlejšie počas celej svojej histórie. V roku 1948 bola obec z rozhodnutia Povereníctva vnútra Slovenskej republiky premenovaná na Doľany. Odtlačok obecnej pečate poddanského mestečka Ompitál, ktorý sa stal základom pre erb obce Doľany, sa nachádza na dokumente z 20. decembra 1634. Znamením pečate je sv. Leonard, svätec – patrón obce, mních, rehoľník v habite, Francúz narodený v Akvitánii. V Ompitáli sa teší veľkej úcte, na znak čoho mu Ompitálčania postavili v 15. storočí kostolík. Odvtedy sa konajú v Ompitáli púte k jeho kaplnke, v nedeľu v oktáve Nanebovstúpenia Pána. Je patrónom uväznených, pastierov a rodičiek, preto má v pečatidle atribúty putá a podkovy. Na dolianskom erbe však drží v rukách dva strapce hrozna ako hlavný atribút mestečka Ompitál.

Osobnosti

K našej histórii nesporne patria najvýznamnejšie ompitálske osobnosti Juraj Fándly a Juraj Palkovič.

Juraj Fándly sa síce narodil v Častej (21.10.1750), avšak, ako to on sám uvádza, „cíti sa byť skrz-naskrz Ompitálčanom“. Tu prežil svoju mladosť, žil tu na odpočinku a tu aj 7.3.1811 zomrel. Tento kňaz a buditeľ, regionálny historik napísal veľa kníh, ktorými sa cez miestnych kňazov a farárov prihováral k svojim rodákom . Pochovaný je na doľanskom cintoríne.

Juraj Palkovič, narodený 24.4.1763 na fare u ujca vo Veľkých Chlievanoch, sa podobne ako Fándly, cítil vždy viac Ompitálčanom a Ompitál štedro podporoval. Tento významný historik sa výrazne zaslúžil o slovenský ľud i národ ako aj o svoj Ompitál. Zomrel v Ostrihome 21.1.1835. Z Dolian pochádzali i dvaja významní misionári Štefan Zloch a Vincent Lechovič.

Viac informácií o osobnostiach v Doľanoch nájdete na stránke osobnosti v Doľanoch.

Pamätihodnosti

V obci nájdete niekoľko zachovaných pamätihodností, ktoré pripomínajú bohatú históriu Dolian. Kamenná mestská strážna veža z roku 1598 pripomína udelenie štatútu mestečka na začiatku 17. storočia. V obci sa nachádza pôvodne gotický farský kostol sv. Kataríny zo 14. storočia s tromi oltármi a organom ktorý má 1056 píšťal.

V obci sa nachádza hneď niekoľko kaplniek, z ktorých asi najzaujímavejšia je kaplnka svätého Leonarda z roku 1360 s jaskynnou časťou, ďalej sú tu kaplnky sv. Šebastiána a kaplnka sv. Urbana pod vinohradmi. Za zmienku stojí i socha Jána Nepomuckého pred obecnou farou. V Doľanoch nájdete i niekoľko rodičovských domov a pomníkov významných osobností obce, ako sú napr. rodičovský dom Juraja Palkoviča s pamätnou tabuľou, rodičovský dom Juraja Fándlyho s pamätnou tabuľou.

Viac informácií nájdete na stránke pamätihodnosti v Doľanoch.

Príroda

Viac informácií nájdete na stránke príroda v Doľanoch.

Publikácie

Viac informácií nájdete na stránke publikácie.

Súčasnosť

Ompitál trval až do roku 1948, kedy sa z Ottovho údolia teda z Ompitála stali DOĽANY.

Dnes majú Doľany 1027 obyvateľov. Obec má obecnú pečať, vlajku a erb obce. Pri ich registrácii sa vychádzalo z histórie, preto erb obce bol zaregistrovaný takto: V striebornom štíte stojí sv.Leonard so zlatou svätožiarou okolo hlavy, v čiernom habite, držiac v oboch rukách po veľkom modrom strapci hrozna so zlatým listom. Vlajka obce pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, čiernej , žltej a modrej.

erb obce dolanyErb obce Doľany

Súčasný život v obci sa do podvedomia širokého okolia dostáva aj vďaka našim súčasným umelcom a podnikateľom.V ostatných dvoch rokoch boli o Doľanoch vydané dve publikácie, ktoré podrobnejšie približujú minulosť našej obce.

Dnešok je znamením pokroku v každej oblasti, v komunikácii, v získavaní informácií, v cestovaní, v nakupovaní atď. Preto sme sa rozhodli vstúpiť do elektronického sveta a pomocou tejto webovej stránky byť Vaším sprievodcom Ompitálskych dejín a Doľanskej súčasnosti.

Tabuľka – Základné údaje o Doľanoch

Starosta: Jozef Mruškovič
Prvá písomná zmienka: v roku 1390
Rozloha: 2255 ha
Počet obyvateľov: 1075
Región: Malokarpatský
Okres: Pezinok
Samosprávny kraj: Bratislavský
GPS súradnice obce: 48.415295, 17.379350

 

Mapa

Viac informácií nájdete na stránke mapa.