Publikácie

Zelinkár
(Juraj Fándly)

Táto knižka chce svojím obsahom poukázať na to, koľký osoh môžeme mať z rastlín. Aby to človek obsiahol v celej plnosti, treba mu nadobudnúť si ešte dvojakú vedomosť. Musí vedieť, 1. kedy, v ktorom čase si má zbierať užitočné bylinky, 2. ako rozoznať dobré byliny od zlých

Doľany
(Ján Dubovský, Petra Pospechová, Juraj Turcsány)

Doľany pri Častej – Monografia
(Anton Adamkovič)

Skutečný život Ježíše Krista!?
(Jozef Krchnák)

Život žiadnej starovekej osobnosti nie je tak mnohostranne zdokumentovaný ako Ježišov život, máme o ňom až štyri životopisy – evanjeliá a veľa ďalších správ. Paradoxne, toto bohatstvo informácii si od zvedavého človeka žiada ich preskúmanie, pretože štyri evanjeliá sa medzi sebou v mnohom zhodujú, v mnohom dopĺňajú, ale občas si aj odporujú.

A práve táto kniha, so špeciálnym usporiadaním textu evanjelií, Vám umožní ich podrobné preskúmanie. Usporiadanie textu umožňuje až tri možné spôsoby čítania:

  • klasické, samostatné čítanie jednotlivých evanjelií,
  • harmonizované zosumarizované čítanie,
  • ale najmä veľmi podrobné porovnávacie čítanie evanjeliových príbehov.

Jedná sa o svetovo najlepšie a najpodrobnejšie porovnanie štyroch evanjelií vôbec.
Kniha je nevyhnutná k podrobnejšiemu poznaniu a štúdiu Ježišovho života a učenia. Je zostavená na základe najpresnejšieho českého prekladu – Českého studijního překladu Bible.