Zmluvy

Zmluvy za rok 2023

Dodatok k zmluve Dodatok č. 5 – nakladanie s odpadmi Zverejnené 29.3.2023
Zmluva o – elektronickú pečať Zmluva o vydaní a používaní KC pre elektronickú pečať Zverejnené 22.3.2023
Dodatok k zmluve Miroman Dodatok k zmluve – Miroman Zverejnené 9.3.2023

Zmluvy za rok 2022

Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy-strava Zverejnené 20.12.2022
Zmluva Zmluva o odbere použitých jedlých olejov Zverejnené 5.12.2022
Zmluva služby – Orange Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb -Orange Zverejnené 30.11.2022
Zmluva o odpade Zmluva o nakladní s odpadom Zverejnené 30.11.2022
Zmluva o dielo Zmluva o dielo TRIMEL s.r.o. Zverejnené 11.11.2022
Zmluva o odpadovom hospodárstve Zmluva o poskytovaní služieb v odp.hospodárstve – OLO Zverejnené 4.11.2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU – Packeta Slovakia s.r.o. Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU – Packeta Slovakia s.r.o. Zverejnené 4.11.2022
Licenčná zmluva Licenčná zmluva- eSYST, s.r.o. Zverejnené 21.9.2022
Zámenná zmluva Zámenná zmluva Zajíčkoví Zverejnené 7.9.2022
Zmluva Plantex Zmluva Plantex Zverejnené 10.8.2022
Zmluva o zbere odpadu Zmluva o zbere kuchynského odpadu-FidelityTrade Zverejnené 15.7.2022
Zmluva FK CINEMAX Zmluva FK CINEMAX Zverejnené 8.6.2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zverejnené 8.6.2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní práv.služieb Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní práv.služieb Zverejnené 8.6.2022
Spoločné obstarávanie Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 30.5.2022 Zverejnené 2.6.2022
Zmluva o dielo-arch. a hist. výskum PD J. Palkoviča Zmluva o dielo-arch. a hist. výskum PD J. Palkoviča Zverejnené 12.5.2022
Darovacia zmluva Darovacia zmluva – Štatistický úrad SR Zverejnené 5.5.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie -DHZ Zmluva o poskytnutí dotácie -DHZ Zverejnené 2.5.2022
Zmluva o optickej sieti Zmluva o zriadení verejnej optickej siete Zverejnené

14.2.2022

Zmluva Marius Peddersen Zmluva Marius Pedersen-Dodatok č. 8 2022 Zverejnené 21.1.2022
Zmluvy o dodávke plynu / dodatok č. 2 Zmluva o dodávke plynu 214 – dodatok č. 2

Zmluva o dodávke plynu 350 – Dodatok č. 2

Zmluva o dodávke plynu – dodatok č. 2

Zverejnené 19.1.2022

Zmluvy za rok 2021

Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy-odchyt zvierat Zverejnené 27.12.2021
Zmluva na odchyt Zmluva na odchyt túlavých zvierat Zverejnené 23.12.2021
Zmluva o odpade Zmluva o nakladaní s odpadom Zverejnené 22.12.2021
Zmluva o dielo Zmluva o dielo-UŠ Doľany rozvojový zámer RZ 36 Zverejnené 19.11.2021
Dodatok k zmluve Dodatok ku kúpnej zmluve – Nemcová Zverejnené 18.11.2021
Zmluva o zriadení Zmluva o zriadení spoločného školského úradu Zverejnené 18.11.2021
Kúpna zmluva Kúpna zmluva-Andrea Nemcová Zverejnené 28.9.2021
Kúpna zmluva Kúpna zmluva – Vandák Jozef Zverejnené 27.9.2021
Zmluva o spolupráci Zmluva + prílohy k zmluve o spolupráci- Moje notifikácie Zverejnené 23.8.2021
Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 1 k ZOD z 28.7.2021 Oprava omietok na budove MŠ Zverejnené 16.8.2021
Dodatok z mluve o dielo Dodatok č.1 k ZOD z 30.6.2021- Kultúrny dom v Doľanoch Zverejnené 16.8.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Dodatok č. 1- Oprava múru pri ZŠ Zverejnené 11.8.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie-FK CINEMAX Doľany Zverejnené 4.8.2021
Zmluva o vývoze splaškových vôd Dodatok- vývoz žumpy

Zmluva o vývoze žumpy.

Zverejnené 28.7.2021
Zmluva o dielo Zmluva o dielo-Omietky MŠ

Príloha č. 2- výkaz výmer

Zverejnené 28.7.2021
Mandátna zmluva Mandátna zmluva- stavebný dozor Zverejnené 2.7.2021
Zmluva o dielo Zmluva o dielo- Múr pri ZŠ Zverejnené 1.7.2021
Zmluva o dielo Zmluva o dielo- Rekonštrukcia KD Zverejnené 30.6.2021
Zmluva a dodatok Dodatok č. 1 podpísaný KRR a Obec Doľany a Zmluva Zverejnené 25.6.2021
Zmluva – školské ovocie Zmluva – školské ovocie Zverejnené 16.6.2021
Zmluva Natur Pack Zmluva NATUR PACK Zverejnené 1.6.2021
Zmluva o zbere odpadu Zmluva – zber kuchynského odpadu Zverejnené 31.5.2021
Zmluva o inzercii zmluva o inzercii Zverejnené 27.5.2021
Zmluva o dielo Zmluva o dielo-Dokumentácia-Kanalizácia a ČOV obce Zverejnené 12.5.2021
Zmluva o dotácii Zmluva o poskytnutí dotácie-DHZ Zverejnené 11.5.2021
Zmluva o pripojení Zmluva o pripojení odberného elek. zariadenia žiadateľa do dist Zverejnené 23.4.2021
Zmluva o dodávke vody Zmluva č. PZ002000306385_001-dodávka vody Zverejnené 20.4.2021
Dodatok k zmluve Dodatok 7 2021 ku zmluve o zabezp.služieb v oblasti OH Zverejnené 7.4.2021
Dodatok k zmluve o výpožičke Dodatok k zmluve o výpožičke Zverejnené 16.3.2021
Zmluvo o spolupráci ASEKOL SK -Zmluva o zabezpečení zberu batérií a akumul. Zverejnené 12.3.2021
Dodatok k zmluve Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve -Vranková a Slaninková Zverejnené 8.3.2021
Poistná zmluva Poistná zmluva Zverejnené 2.3.2021
Zmluva AKS GROUP Zmluva AKS GROUP, s.r.o.
Zber infekčného odpadu Zber infekčného odpadu

Zmluvy za rok 2020

Zmluva o nakladaní s odpadmi Zmluva o nakladaní s odpadmi
Kúpna zmluva-Vranková, Slaninková Kúpna zmluva-Vranková, Slaninková
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2020
Dodatok k zmluve Dodatok č. 6 2021 -vývoz odpadov
Dodatok k zmluve Dodatok č. 3 – poistná zmluva
Dodatok k zmluve Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke-SODB 2021
Dodatok k zmluve Dodatokč. 1 ku kúpnej zmluve-Vizváry, Mruškovič, Marušinec
Kúpna zmluva Kúpna zmluva -Mruškovič, Vizváry, Marušinec
Mandátna zmluva Mandátna zmluva-Veža II.etapa
Zmluva o dielo Zmluva o dielo č.2
Kúpna zmluva Kúpna zmluva-Júlia Chvílová
Zmluva o dotácii Zmluva o poskytnutie dotácie na ÚPO
Nájomná zmluva Nájomná zmluva-Lesy SR
Zmluva dodávky pre školu Zmluva – školské ovocie
Zmluva o dotácii Zmluva o dotácii
Dodatok k zmluve Dodatok č. 1 k Zmluve – Špecifikácia dotácie Sklad hasičskej výzbroje
Nájomná zmluva – software Nájomná zmluva
Systém združeného nakladania s odpadmi z obalov Dodatok k zmluve
Zmluva o dotácii Zmluva o dotácii DHZ
Zmluva o dielo – Brano, s.r.o. Zmluva o dielo BRANO s.ro.-Šmýkačky, hojdačky a smiech
Zmluva o dielo – vonkajší fitnes Zmluva o dielo – vonkajší fitnes
T-Com zmluva T-com-zmluva o poskytovaní služieb
Kúpna zmluva  RD Kúpna zmluva na RD č. 24
Zmluva o spracovaní os. údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov-MŚ
Kúpna zmluva Kúpna zmluva MAGNO s.r.o.
Dodatok – Slovak Telekom Dodatok k zmluve – Slovak Telekom
Zmluva o zmeny v úz. pláne Zmluva odielo – ÚPO ZaD
Dodatok – Marius Pederssen Marius Pedersen – Dodatok č. 5 2020

Zmluvy za rok 2019

Zmluva – spoločný stavebný úrad Zmluva spoločný stavebný úrad
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o odpade Zmluva o nadkladaní s odpadom.
SPP Dodatky zmluvy Dodatok č. 001–zmluva č. 9100064458.

Dodatok č. 001–zmluva č. 9100061464.

Dodatok č. 001–zmluva č. 9100061470.

Mandátna zmluva Mandátna zmluva.
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby
Dodatok k zmluve – Slovak Telekom Dodatok k zmluve-Slovak Telekom.
Zmluva o dielo Rekonštrukcia veže I.etapa-zmluva o dielo.
Dodatok k zmluve – rekonštrukcia veže Dodatok k zmluve -Veža I.etapa.
Zmluva ÚV SR Zmluva ÚV SR – šport
Dodatok k zmluve o zriad. spol. úradu Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného stavebneho uradu
Dodatok k zmluve o poskytovaní aud. služieb Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní audítorských sluzieb
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri odvoze odpadu Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze jedla
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Rámcová Zmluva o poskytovaní služiebpri zbere a odvoze jedla
Zmluva o dotácii Zmluva o dotácii – Výmena okien na DK
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie – Jaroslav Halač
Zmluva o dotácii Zmluva o dotácii-Veža I. etapaScan
Zmluva Slovak Telekom Zmluva- Slovak Telekom
Kúpna zmluva Kúpna zmluva – Ladislav Vranko
Zmluva o nakladaní s odpadom Zmluva o nakladaní s komunál. odpadom-Marius Pedersen, a.s.
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt.priestorov-OZSpolok
Kúpna zmluva Kúpna zmluva – Základná škola
Zmluva o dotácii Zmluva o dotácii – FK Cinemax
Dodatok k zmluve o pripojení VSE- Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny pre ZS
Zmluvy o pripojení el. zariadenia Zmluva o pripojení-ZS Distribučná

Zmluva o pripojení – Zs Distribučná

Zmluva o dielo Zmluva o dielo-Sklad has. výzbroje
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci – školské ovocie
Sponzorská zmluva Darovacia zmluva-PLANTEX, s r.o.
Zmluva o dotácii DHZO Zmluva o dotácii – DHZO
Zmluva o odchyte psov Zmluva – odchyt psovPríloha – cenník
Zmluva o dodávke elektriny Zmluva dodávka elektriny- škola
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Zmluva-Disig, a.s. Bratislava
Zmluva o poskytovaní právnych služieb  Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Kúpna zmluva Kúpna zmluva – Michal Tichý
Zmluva o zabezpečení výkonu zodp. os. Zmluva o zbezpeceni vykonu cinnosti zodp.osoby
Dodatok k zmluve o nakladní s odpadmi Dodatok č. 2 – NATUR_PACK a.s.
Úrad práce soc. vecí a rodiny Dohoda c. 16 PK 2019 par10 – UPSVaR
BVS zmluva o dodávke vody BVS – Zmluva o dodavke vody Dolany c. 128

Zmluvy za rok 2018

Dodatok Marius Pedersen Dodatok č. 4 2019 k Zmluve č. 111 008 – Marius Pedersen, a.s.
Skládka odpadov Dubová Zmluva o nakladaní s odpadom
MAGNA ENERGIA a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
MV SR Zmluva o výpožičke čerpadla MV SR Prezídium HaZZ
MV SR Zmluva o poskytnutí dotácie
Alpine Slovakia Zmluva o dielo
Agentúra AMMA, s r.o. Mandátna zmluva
BSK BSK Zmluva o dotácii okná a dvere
BSK Zmluva o dotácii BSK
Firecontrol safety s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
Telekom Dodatok k zmluve
Natur pack a.s Dodatok k zmluve
Demovič, Demovičová Kúpna zmluva
Chvíla, Chvílová Kúpna zmluva
Baxa, Baxová Kúpna zmluva
Dodatok k zmluve
FK CINEMAX Zmluva o dotácii
DPO SR Zmluva o dotácii
Zuzana Fialová Kúpna zmluva
ŠK SPC Častá Zmluva o dotácii
Kúpna zmluva
Marius Pedersen Dodatok k zmluve
Slovak telekom Dodatok k zmluve
Dátové Centrum Zmluva o pripojení
DobroSoft Zmluva o dielo

Zmluvy za rok 2017

Západoslovenská distribučná a.s. Vecné bremeno
Prísečanová Zámenná zmluva
SPP Zmluva o spolupráci
Ok Group Dodatok k zmluve
SPP Dodatok k zmluve
SPP Dodatok k zmluve
SPP Dodatok k zmluve
MV SR Darovacia zmluva
SOAR sk a.s. Dodatok k zmluve
MVSR Repas T148
SCVČ Modra Dodatok k zmluve
BSK Dotácia žumpa
BSK Dotácia zdravotechnika
BSK Dotácia prípojky vody a kanalizácie
TextilEco a.s. Zber šatstva
DPO Doľany Dotácia
Alpine Slovakia Zmluva o dielo
Nadácia SPP Dotácia
FK Cinemax Doľany Dotácia

Zmluvy za rok 2016

Janka Demovičová Nájom hrobového miesta
Peter Drozda Príkazná zmluva
VUB Zmluva o úvere
VUB Dohoda k blankozmenke
J.Bartošová Dodatok k zmluve
J. Bartošová Kupna zmluva
SOAR sk a.s. Zmluva o dielo
Kamenárstvo Mohyla Zmluva o dielo
Bartošová Jarmila Kúpna zmluva
Veronika Dobšovičová Nájomná zmluva
Mikovičová Kúpna zmluva
BSK Dotácia
Komunálna poisťovna Dodatok č.1
Marius Pedersen Dodatok č.2
MV SR Dodatok č.1
Slovak Telekom Dodatky k zmluve
Natur-pack a.s. Odpad
OZ SUBAŽ Dodatok k zmluve
TJ Doľany Dotácia
Slovak Telekom Telekom. služby
Komunálna poisťovna Poistka
Pavol Kalmár Zmluva o dielo
Komensky s.r.o Poskytovanie služieb
DPO SR Zmluva o dotácii
Sonver s.r.o. Zmluva o dielo
Sonver s.r.o. Mandátna zmluva

Zmluvy za rok 2015

Dotácia
SPP Dodatok k zmluve č.3
AKU-TRANS Dodatok k zmluve
Ing. Šišolák Zmluva o dielo
Ministerstvo dopravy Zmluva o dotácii zmeny a dop UPO
Vóber Dodatok k zmluve
BSK Zmluva o dotácii
BSK Zmluva o dotácii
Marius Pedersen Dodatok zmluvy
Ing. Gašparovič Nájomná zmluva
Združenie na ochranu zvierat Odchyt zvierat
Vober Ľuboš Kúpna zmluva
Natur-pack a.s. Zmluva o budúcej zmluve
SVP š.p. BB Zách. objekt splavenín
TJ Doľany Dotácia
OZ SABUŽ Zmluva o spolupráci
BSK Dotácia na múr na cintoríne
MVSR MVSR – Výpožička
HaZZ HaZZ – Darovacia zmluva
MACH hyd. Budmerice s.r.o MACH – Darovacia zmluva

Zmluvy za rok 2014

T-com Poskytovanie služieb
Ján Schwarz Kúpna zmluva
Jozef Vadovič – VADAS Dodatok č.2 k PO a BOZP
UPSVaR Dohoda – pomoc v hmot. núdzi
Ing. Rudolf Zajíček Kúpna zmluva
Swietelsky-Slovakia spol s.r.o. Asfalt pri dome smútku
PROFI CREDIT Slovakia s.r.o. Darovacia zmluva
Mária Koščová Kúpna zmluva
Ján Pretzelmayer Zmluva o zrušení predkupného práva
UPSVaR Dohoda – Aktívna činnosť
MDaRR SR Poskytnutie dotácie
Pavol Banár Rekonštrukcia strechy
SPP Nadácia Finančný príspevok
Ing. Michal Šišolák Envirofond
TJ Doľany Dotácia
UPSVaR Dohoda v hmotnej núdzi
CS s.r.o. Fasáda a interiér DS
Koščová Zámer odpredaja pozemku
Allianz Skupinová poistka
Kooperativa Poistenie
Pro Implement s.r.o. Spracovanie PHSR
Peter Balaga – Elektroinštalácie Rekonštrukcia elektroinštalácie v DS
OZ SABUŽ Zmluva o spolupráci
UPSVaR Dohoda
WINDOR – PK s.r.o. Okná a dvere na dom smútku
Dodatok k zmluve 111-008 Kontajner na zber jedlych olejov a tukov
Dodatok k zmluve 16.8.2011 Technika požiarnej ochrany BOZP
Zmluva o dielo Územný plán obce Doľany

Zmluvy za rok 2013

17.11.2013 CNS Eurogrants Konzult. služby
9.10.2013 SPP Dodatok č.2 k zmluve
7.10.2013 LIV-EPI Darovacia zmluva
4.10.2013 CS, s.r.o. Dom smútku -rekonštrukcia fasády a prestrešenia
29.9.2013 PROFI CREDIT Darovacia zmluva
15.9.2013 Spolok pre kraj. živ. v Doľanoch Zmluva o nájme
25.8.2013 Schwarz Ján Kúpna zmluva
5.8.2013 MACH a.s. Darovacia zmluva
26.7.2013 SABUŽ Zmluva o spolupráci
10.7.2013 JAVYS Darovacia zmluva
10.7.2013 BVS Kratkodoba dodávka
10.7.2013 Marius Pedersen a.s. Dodatok k zmluve
1.7.2013 BSK Zmluva o dotácii
1.7.2013 TJ Doľany Zmluva o dotácii
28.06.2013 MACH a.s. Darovacia zmluva
23.4.2013 Mikuš Jozef Zámenná zmluva
27.3.2013 PROMT AUDIT Audit
24.1.2013 Skládka odp Dubová Darovacia zmluva
20.1.2013 Programové vybavenie
20.1.2013 Slovak telekom Slovak Telekom ISDN1
Slovak Telekom TP
Slovak Telekom TP dodatok
Slovak Telekom TP dodatok2

Zmluvy za rok 2012

23.12.2012 Dodatok k zmluve o reklame mach
23.12.2012 Zmluva o reklame PSS
22.11.2012 Prenájom hrobového miesta
18.12.2012 Mikuš Jozef Zámenná zmluva
19.11.2012 e-on Ponuka e výhoda
05.11.2012 KU BA Údaje z katastra
05.11.2012 BSK Dotácia
11.10.2012 Zaex Dodatok
11.10.2012 Telekom Poskytovanie verejných služieb 2
11.10.2012 Telekom Poskytovanie verejných služieb
26.9.2012 Úr.práce soc. vecí a rodiny PK Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
26.9.2012 MACH Zmluva o reklame
26.8.2012 HaZZ BA Darovacia zm. Prilby
26.8.2012 SPP Dom hudby
26.8.2012 SPP Materská škôlka
26.8.2012 SPP Obecný úrad
25.7.2012 e-on Pripojenie odber. el. zariadenia do dist siete
14.7.2012 Egl Jozef Zber šactva
17.6.2012 Instamik Zmluva o reklame
17.5.2012 BSK Zmluva o poskytnutí dotácií
17.5.2012 Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
29.3.2012 KR HAZZ TT Zrušenie zmluvy o výpožičke – Iveco
15.02.2012 Slovanet a.s. Prenájom plochy na osadenie antén
26.01.2012 Brestič Jozef Kúpa nehnuteľnosti

Zmluvy za rok 2011

Dátum Zmluvná strana Predmet zmluvy + dokument
14.01.2012 ÚV SR Program revitalizácie krajiny
23.12.2011 Malokarpatská vínna cesta Zmluva o zab. účasti na Slovakiatour 2012
23.12.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
23.12.2011 Rímskokatolícka farnosť Bolatice Peňažný dar na odstraňovanie následkov povodne
16.11.2011 CS s.r.o. Rekonštrukcia krytu MK
16.11.2011 CS s.r.o. Úprava križovatky
1.11.2011 T-Com Zriadenie internetu v Materskej škole
3.10.2011 MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o Peňažný dar na odstraňovanie následkov povodne
8.8.2011 MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o Peňažný dar na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Doľanoch
8.8.2011 Peter Hrdlička Predaj pozemkov
27.7.2011 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o Dotácia na odstraňovanie následkov povodne
17.6.2011 LiV-EPI, s.r.o Dotácia na odstraňovanie následkov povodne
17.6.2011 Mesto Pezinok Dotácia na odstraňovanie následkov povodne
31.3.2011 Vladimír Hašan, Doľany č. 65 Predaj nepojazdného mot. vozidla V3S fekál
31.3.2011 MUDr. Zuzana Miksová Nájom hrobového miesta
31.3.2011 Henrich Krchňák Nájom hrobového miesta
31.3.2011 Mária Šišuláková Nájom hrobového miesta
31.3.2011 Libuša Dobšovičová Nájom hrobového miesta
18.2.2011 BSK Spolupráca a materiálno technická podpora na podujatí Národné dni Juraja Fándlyho
31.1.2011 obec Horný Lieskov Predaj mot. vozidla Avia 31 K