Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Na základe ustanovenia § 155m ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje obec Doľany na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec DOĽANY
Sídlo: Doľany 169, 900 88 Doľany
IČO: 00304727
DIČ: 2020662072
Zastúpený: Jozef Mruškovič – starosta
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: 8423112/0200
Kontaktná osoba: Jozef Mruškovič – starosta
starosta@dolany.sk
0905 662 386