Úradné oznamy

Obchodná verejná súťaž lokalita Za rybníkom

Profil verejného obstarávateľa

Na základe ustanovenia § 155 ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje obec Doľany na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec DOĽANY
Sídlo: Doľany 169, 900 88 Doľany
IČO:  00304727
DIČ: 2020662072
Zastúpený: Jozef Mruškovič – starosta
Bankové spojenie: Bankové spojenie:  VUB  a.s.
Číslo účtu: 8423  112/0200
Kontaktná osoba: Jozef Mruškovič
starosta@dolany.sk
0905 662 386

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Zákazka Dátum
Obchodná verejná súťaž lokalita Za rybníkom 02.05.2018

PDF Prílohy

Katastrálna mapa – Lokalita Za rybníkom

Obchodná verejná sútaž – Lokalita Za rybníkom

Situácia – Lokalita Za rybníkom