Zámer – zriadenie zvieracieho krematória v obci

Oznámenie o predložení zámeru – zriadenia zvieracieho krematória v zastavanom území obce ( pri rodinnom dome súp.č. 436  Ing. Elemír Tichý)

Informácia pre verejnost – Oznámenie o predložení zámeru – zvieracie krematórium

Zámer – zriadenie zvieracieho krematória v obci