Dodatok k verejnému vyhláseniu poslancov OZ v Doľanoch