Návrh VZN o podmienkach držania psov na uzemi obce Dolany (003)