Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie