Oznámenie o strategickom dokumente ÚPO Doľany Zmeny a doplnky č.2