Oznámenie o strategickom dokumente ÚPO Doľany, Zmeny a doplnky